Філософія Конспект Скачать

Вопрос 7. Проблемы человека и возникновения окружающего мира в китайской философии и мифологии. Вопрос 8. Даосизм - древнейшее философское учение Китая. Вопрос 9. Социально-философские школы Древнего Китая -конфуцианство и легизм. субстанційна намагається подати свідомість як конкретне, на рівні людини виявлення вихідної засади світу-духу, або ідеї, або світового розуму (інтелекту). Ця концепція пояснює, наприклад, спрямованість еволюційних процесів як рух до найповнішого виявлення якостей субстанції світу; певною мірою вона пояснює і динамізм процесів буття (оскільки дух – це є рух, енергія), і деякі характеристики свідомості (саморефлексія, трансцендентність). Проте і вона нагороджує нас серією складних питань; наприклад, субстанційні характеристики за самою своєю якістю повинні бути найпершими, а, значить, найпотужнішими, проте, як ми знаємо, свідомість тримається на постійному внутрішньому зусиллі; якщо свідомість початково є ідеальною, навіщо для її проявів потрібна недосконала матеріальна реальність? Яку роль у субстанційному процесі відведено людському стражданню та надіям на безсмертя? Философия киников и стоиков. Вопрос 16. Философия Платона. Вопрос 17. Философия Аристотеля. Социалистическо-утопическое (коммунистическое) направление французской философии. Вопрос 35. Немецкая философия XIX в. как явление мировой философии, ее основные направления и идеи. Вопрос 36. Философия Иммануила Канта. Вопрос 37. Таким чином, перегляд основних концепцій походження свідомості дозволяє зробити висновок про те, що жодна з них не може пояснити усіх складностей свідомості як явища людського буття, проте кожна з них виділяє та акцентує справді дуже важливі риси свідомості, а тому ми повинні брати до уваги їх всі, розуміючи та оцінюючи їх як своєрідні елементи (фрагменти) єдиної мозаїчної картини: крім цього огляд цих концепцій дозволяє окреслити чинники виникнення та функціонування свідомості.

Якушев А. В. Философия. Конспект Лекций Скачать - apelsinufa

Специфика философского знания. Вопрос 3. Предмет и методы философии. Вопрос 4. Функции философии. Вопрос 5. Основной вопрос и основные направления философии. Функции философии. 5. Древнеиндийская философия. 6. Буддизм и его основные идеи. 7. Общее понятие и характерные черты китайской философии. [ скачать ] Материал для подготовки к экзамену по философии. Злыгостев А.С. [ скачать ] Канке В.А. [ скачать ] Философия ( конспект лекций). Якушев А.В. Якушев А.В. Философия. Конспект лекций. Пособие для сдачи экзаменов. — М.: Приор-издат, 2004. — 224 с. Философия как. Познание (гносеология). Вопрос 55. Философия истории. Вопрос 56. Будущее. Концепція єдиного інформаційного поля наголошує на тезі, яка не викликає серйозних заперечень: усі процеси світу супроводжуються обміном інформацією. Тому логічно припустити, міркують її прихильники, що існує єдине поле інформації в усіх світових процесів та явиш. Людська свідомість – один із проявів інформаційних процесів, можливо, найяскравіший. Як буде показано далі, людську свідомість не можна звести до інформації, але, безперечно, вона має до неї пряме відношення. Сознание. Общее понятие, основные подходы, происхождение. Вопрос 48. Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. Вопрос 49.

Философия: конспект лекций — Кохановский В.П. — быстро скачать

Дуалістична концепція наголошує на моментах радикальної відмінності між свідомістю та матеріально-чуттєвою реальністю, що відкрита людині, і робить звідси висновок про існування в світі двох родів явиш (або двох субстанцій) - матеріальних та ідеальних. Вони існують у тісному переплетінні між собою, а всі явища дійсності постають лише різними мірами їх єдності. Вопрос 24. Социально-политическая философия эпохи Возрождения. Вопрос 25. Арабская (арабоязычная) философия средних веков. Вопрос 26. Рационализм и эмпиризм как направления в философии. Вопрос 27. — 224 с. Настоящим изданием мы продолжаем серию "В помощь студенту", в которую входят лучшие конспекты лекций по дисциплинам, изучаемым в гуманитарных вузах. Материал приведен в соответствие с учебной программой курса "Философия". Данная книга не является альтернативой учебникам для получения фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов. Философия Людвига Фейербаха -завершение периода немецкой классической философии, начало перехода к материализму. Вопрос 41. Философия вульгарных материалистов. Вопрос 42. Дуалістична концепція може бути виправдана внаслідок того, що між свідомістю та буттям справді пролягають настільки різкі межі, що звести їх одне до одного або до якогось спільного кореня майже неможливо, і. Кант із цього приводу колись писав: «Існують два основні стовбури людського пізнання, що зростають, можливо, з єдиного, загального, але нам не відомого кореня...».

Философия. Конспект лекций — Якушев А.В. — быстро скачать

Вопрос 65. Экзистенциализм (экзистенциональная философия Кьеркегора, Ясперса, Сартра, Камю, Хайдеггера). Концепція активно-діяльного самопородження свідомості людини або концепцію походження свідомості внаслідок розвитку праці враховують археологія та антропологія, і вона нібито має з їх боку численні підтвердження. Але багато чого при цьому все одно залишається незрозумілим. Трудова теорія не пояснює, чому при наявності «праці із знаряддями « історичний процес формування свідомості був фактично або взагалі відсутній, або загальмований на дуже тривалий час. Основна теза: людина і свідомість формується по мірі розвитку суспільної праці. Вопрос 59. Русская философия ХХ в. Вопрос 60. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи. Релігійна концепція стверджує, що свідомість людини є божим даром: створюючи людину, Бог «вдихнув у неї дух живий», надшивши, таким чином, людину часткою божественного світла. Власне людська свідомість із її найпершими властивостями постає вже наслідком відомого із Святого Письма гріхопадіння: саме внаслідок нього людина почала розрізняти добро та зло а, отже, почала сприймати дійсність не цілісно, а частково, фрагментарно. Проте наявність в глибинах свідомості частки божественного зумовлює людське прагнення до вищого, здатність пізнавати істину і т. ін.

Генезис свідомості — Філософія. Конспект лекцій | iFREEstore

Вопрос 22. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения. Вопрос 23. Гуманизм, неоплатонизм, натурфилософия как направления философии эпохи Возрождения. Концепцію еволюції можна представити в різних варіантах. Проте в основі цієї концепції лежить теза: свідомість є результатом поступового розвитку живих організмів або форм відображення дійсності. Деистическое направление философии французского Просвещения XVIII в. Вопрос 33. Атеистическо-материалистическое направление философии французского Просвещения XVIII в. Вопрос 34. Вопрос 18. Философия Эпикура. Вопрос 19. Теологическая философия средних веков. Вопрос 20. Философия Августина Блаженного. Вопрос 10. Древнеиндийская философия. Вопрос 11. Буддизм и его основные идеи.

Философия. Конспект лекций. Пособие для сдачи экзаменов ...

Вопрос 6. Общее понятие и характерные черты китайской философии. Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции. Вопрос 28. Философия Нидерландов (Голландии) эпохи Возрождения и нового времени. Вопрос 29. Английская философия нового времени (материализм, эмпиризм, социально-политическая направленность). Вопрос 30. Сучасна філософія (і наука) не може дати остаточного і безсумнівного розв'язання цієї проблеми, але наявні на сьогодні авторитетні концепції походження свідомості допомагають цю проблему висвітлити і багато чого зрозуміти в її розв'язанні. До таких концепцій можна віднести: теологічну(релігійну), дуалістичну, еволюційну, трудову, теорію єдиного інформаційного поля та субстанційну. Розглянемо їх основні тези, зазначаючи водночас переваги та недоліки кожної концепції. Философия - ответы на экзаменационные вопросы - Барковская А.В., Философия - Конспект лекций - Пособие для сдачи экзаменов - Якушев А.В. Философия Гегеля. Вопрос 38. Философия субъективного идеализма. Вопрос 39. Философия Шеллинга. Вопрос 40.

Якушев А. Философия (конспект лекций)

Философия Лейбница. Учение о монадах. Вопрос 31. Философия французского Просвещения XVIII в. Философия. Конспект лекций. Пособие для сдачи экзаменов. Якушев А. М. 2004.

сталинград формат dvd quick heal antivirus plus 2009 winxmedia dvd audio ripper jhak maar ke mp3 цт скачать стас пьеха новогодняя mp3 нарезки alphaplugins digitalizer стальной робот скачать центр ночь группа скачать тайные следствия 14 торрент

энциклопедия монет царской россии скачать ipartition точикистон авария дар перевал скачать